πληροφορίες ενοικίασης
Φιλοξενούμε τις πρόβες και τα σεμινάρια σας σε μια αίθουσα 94 τ.μ.
Διαθέτει ξύλινο πάτωμα, μπάρες, καθρέφτες, κλιματισμό, ηχητική εγκατάσταση και πιάνο.
Υπάρχεί η δυνατότητα τοποθέτησης ειδικού δαπέδου που απορροφά τους κραδασμούς.